anlita utländsk arbetskraft inom industrin

Anlita utländsk arbetskraft inom industri och tillverkning

Anlita utländsk arbetskraft inom industrin – Tänk på att det är viktigt att följa svensk lagstiftning och regleringar. Detta inkluderar att säkerställa att alla anställda har rätt arbetstillstånd och att arbetsvillkor och löner överensstämmer med gällande kollektivavtal. Dessutom bör företag vara medvetna om krav på språkkunskaper och tekniska kvalifikationer som kan krävas för specifika roller […]
Läs mer
Nödsituation

Nödsituation i industrin – Hur hanteras olyckan och vad är viktigt

När en nödsituation inträffar inom industrin är det oerhört viktigt att ha förberedelser på plats för att hantera situationen effektivt och säkert. Ett omfattande och samlat sätt att tänka kring säkerhet och välutvecklade beredskapsplaner, är inte bara för att skydda arbetstagare utan även för att minimera skador på produktionsutrustning och miljö. Viktiga aspekter att tänka […]
Läs mer