Spanjolett

Vad är en spanjolett?

En spanjolett är en låsanordning som används för att säkra fönster, luckor och fönsterdörrar genom att hantera flera låspunkter samtidigt. Den styrs vanligtvis av ett handtag eller vred och kan vara antingen innanpåliggande eller utanpåliggande. Innanpåliggande spanjoletter är vanligast i moderna hus och lägenheter, medan utanpåliggande spanjoletter fortfarande används i äldre byggnader där behovet av en stark och tillförlitlig låsanordning kvarstår.

Det finns olika typer av spanjoletter som skiljer sig åt genom låskolvens utformning, låshusets typ, antalet låspunkter och vilket håll fönstret eller fönsterdörren kan öppnas från. Vanliga funktioner hos fönster och fönsterdörrar inkluderar möjligheten att öppna fönstret i olika lägen beroende på handtagets position samt en bromsfunktion som låser fönstret eller fönsterdörren i önskad position.

Varför används en spanjolett?

Huvudsyftet med att använda en spanjolett är att förbättra säkerheten för fönster, balkongdörrar och altandörrar som kan vara potentiella ingångar för obehöriga. Traditionella fönster och fönsterdörrar hade ofta en eller flera låspunkter i en relativt svag träkarm. För att förstärka säkerheten har moderna fönster och fönsterdörrar vanligtvis en robust stålkarm, hållbara slutbleck och en inbrottssäker spanjolett.

En spanjolett har vanligtvis två till tre låspunkter, en upptill, en nedtill och ibland en i mitten nära handtaget. Låspunkterna består av en kolv som låser fönstret i karmen genom att vrida på handtaget. Kolvarna varierar i säkerhetsnivå, och valet av kolvtyp påverkar inbrottsklassen för spanjoletten och därmed säkerheten för fönstret eller fönsterdörren. De säkraste kolvarna är hakreglar och kilkolvar, eftersom de böjer sig och låser fast i gängorna. Spanjoletten erbjuder en trygg och användarvänlig låsning för fönster och fönsterdörrar.

Vi rekommenderar alltid att investera i spanjoletter med högre inbrottsklassning för att skapa extra trygghet vid sårbara öppningar i bostaden och för att ge ett övergripande bättre inbrottsskydd.

Vilka olika typer finns?

Det finns olika varianter av spanjoletter där olika komponenter varierar, exempelvis längden på låsskenan, om låshuset kan låsas eller ej, vilken typ av kolvar som används och antalet låspunkter. Standardmodellen har en längre låsskena som täcker hela sidan av fönstret eller fönsterdörren. Det finns också kortare varianter som bara täcker en del av sidan.

Spanjolettlåset kan vara låsbart eller olåsbart. Om det är låsbart kan man använda en nyckel för att låsa och låsa upp låset. En olåsbar spanjolett kan endast styras med handtaget eller vredet. När det gäller låspunkter finns det vanligtvis två eller tre stycken. Tvåpunktslås har en låspunkt upptill och en nedtill, medan trepunktslås har en låspunkt upptill, en nedtill och en i mitten nära handtaget.

I vilka situationer är det bäst att använda en spanjolett?

En spanjolett är ett bra val för den säkerhetsmedvetne som vill skydda sitt hem mot inbrott och obehörig åtkomst. Den är vanligen använd i fönster, balkongdörrar och altandörrar där extra säkerhet är viktig. En spanjolett är också praktisk när det finns behov av att kunna öppna och stänga fönster eller fönsterdörrar i olika lägen, beroende på behovet av ventilation eller utrymningsväg. Dessutom ger spanjoletten ett estetiskt tilltalande utseende och kan anpassas till olika inredningsstilar och fönstertyper.

Vanliga tillval och funktioner

Fönsterbroms

I stort sett alla fönster och fönsterdörrar har en så kallad fönsterbroms. Det är en skena som fäster mellan karmen och dörren, på ovansidan. Denna stabiliserar och gör att fönstret öppnas långsammare och att säkerheten på så vis ökas. Denna skena går att koppla till spanjoletten för att göra en låsning av dörren i önskat läge. Med en spanjolett som har en kopplad fönsterbroms kan du därmed öppna dörren på glänt och fälla ned handtaget. Dörren är då låst vid just den valda positionen.

Olika former av spärrar och fönsterlås

Olika former av barnspärrar, fönsterspärrar och fönsterlås kan med enkelhet installeras på fönster och fönsterdörrar för att begränsa möjligheten till öppning. Barnspärr och förhindrar barn från att enkelt ta sig ut ur bostaden och kan även användas för att öppna dörr för vädring. En barnspärr eller ett vädringsbeslag ökar marginellt säkerheten mot inbrott och kan på sin höjd fördröja inbrott med några sekunder.

Fönsterlås är det beslag som skapar ett ytterligare hinder för inbrottstjuvar. Det finns olika typer och de som rekommenderas för ökad säkerhet är fönsterlås som låses med nyckel från insidan.

Varianter

• Barnspärr
• Vädringsbeslag
• Fönsterhasp
• Fönsterspärr med vajer
• Fast fönsterspärr

En spanjolett är sammanfattningsvis en effektiv låsanordning för att säkra fönster, balkongdörrar och altandörrar. Genom att använda en spanjolett förbättras säkerheten, och således minskar risken för inbrott. Det finns olika typer av spanjoletter med olika funktioner och säkerhetsnivåer, vilket gör det möjligt att välja en som passar behoven och preferenserna hos användaren.

Det är alltid viktigt att investera i en pålitlig spanjolett med hög inbrottsklassning för att maximera säkerheten och tryggheten i hemmet.