Säkerhetsklassning

Säkerhetsklassningar av olika typer av fönster, dörrar och lås är en essentiell funktion som hjälper hela kedjan mellan myndigheter, tillverkare, byggföretag och slutkund att fungera. Klassningen ställer krav på hela kedjan så att tillverkare blir tvungna att upprätthålla högt ställda krav på säkerhet och kvalitet för att i slutändan skydda kunder och slutanvändare. Detta resulterar i en ökad konkurrens bland bolag, där konkurrensen i många fall handlar om högsta kvalitet och innovation före pris.

För säkerhetsdörrar finns EN 1627 framtagen av det europeiska standardiseringsorganet Comité Européen de Normalisation, eller CEN. Den reglerar säkerhetsdörrar utifrån säkerhet baserat på olika parametrar. Säkerhetsklasserna sätter en nivå på dörrar utfrån deras motståndsklass eller ”Resistance class” således får en dörr exempelvis RC1. Det finns idag klasser från RC1 upp till RC6.

Det finns även klasser för andra produkter, som exempelvis spanjoletter, framtaget av svenska SIS som även de förhåller sig till CEN. Spanjoletter förhåller sig exempelvis i Sverige till SIS klassning SS 3536.

  • Hem
  • Säkerhetsklassning

Ställ fråga

    Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till GDPR-policy.